“Οι διακοπές είναι αναγκαιότητα, δεν είναι πολυτέλεια”

Για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, η απομάκρυνση από τον τόπο διαμονής τους, πολλές φορές φαντάζει πρόκληση. Τα Νεφρολογικά μας Κέντρα εγγυόνται υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες και παρέχουν:

  • Κλασσική αιμοκάθαρση και on line αιμοδιαδιήθηση
  • Τακτικό εργαστηριακό έλεγχο
  • Τακτική καρδιολογική παρακολούθηση από καρδιολόγο
  • Διασφάλιση συνέχισης της μεθόδου αιμοκάθαρσης που ακολουθεί ο ασθενής
  • Νοσηλευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην αιμοκάθαρση
  • Ένταξη σε ωράριο συνεδριών της επιθυμίας του ασθενούς
  • Απόσταση κλινών μεγαλύτερη των δυο μέτρων