ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για τα νεφρολογικά κέντρα ΝΕΦΡΟΪΑΤΡΙΚΗ & ΝΕΦΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ η διαφύλαξη των δεδομένων της υγείας σας και των  απόρρητων προσωπικών πληροφοριών είναι υψίστης σημασίας και αποτελεί προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό υλοποιούνται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Το νεφρολογικό κέντρο ΝΕ(ΚΜ & ΝΝΙ) διατηρεί ως δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική όποτε κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις. Οποιαδήποτε  τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτής στον ιστότοπο www.nefroiatriki.gr.Στον οργανισμό μας έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@nefroiatriki.gr για οποιοδήποτε σχετικό θέμα.

  • Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστεΌταν επισκέπτεστε τα νεφρολογικά κέντρα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται σε πρώτη φάση αποσκοπούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.
  • Για τις υπηρεσίες  αιμοκάθαρσης προς τους ασθενείς, τα νεφρολογικά κέντρα συλλέγουν και επεξεργάζονται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ασφαλιστικό ταμείο καθώς και δεδομένα υγείας όπως ιατρικό ιστορικό, αποτελέσματα διαγνωστικών και ιατρικών πράξεων και ανάλυση αιματολογικής εξέτασης μέσω αιμοληψίας.Για λόγους ασφάλειας, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Νεφρολογικών κέντρων, λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), μέσω του οποίου καταγράφουν εικόνες των ασθενών, των επισκεπτών και των εργαζομένων στους δημόσιους χώρους των εγκαταστάσεων. Η καταγραφή των εικόνων και η επεξεργασία των δεδομένων, γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο των Νεφρολογικών κέντρων (www.nefroiatriki.gr) η ιστοσελίδα μας (www.nefroiatriki.gr) λειτουργεί κάνοντας χρήση cookies. Αναφορικά με την χρήση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.‘Όταν κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας των Νεφρολογικών μας κέντρων (www.nefroiatriki.gr). Κατά την χρήση της φόρμας επικοινωνίας, συλλέγουμε τα στοιχεία που συμπληρώνετε στα πεδία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email και το τηλέφωνο με σκοπό την άμεση απάντηση στο μήνυμά σας.Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
  • Στα Νεφρολογικά μας κέντρα κάθε υπάλληλος είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας, στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του και ανάλογα της θέσης εργασίας του. Εκτός αυτού τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβαστούν σε τρίτους αποδέκτες όταν απαιτηθεί.Παρατίθενται κάποιοι ενδεικτικά:ο φορέας ασφάλισης σας, σε επιστημονικά διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με θεράποντες ιατρούς κατόπιν συνεννόησης με τον ασθενή, σε προμηθεύτρια εταιρεία υλικών αιμοκάθαρσης και σε δημόσιους φορείς στα πλαίσια συμμόρφωσης στο ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων γίνεται υπό τον όρο τήρησης του ιατρικού απορρήτου και με πλήρη εχεμύθεια.
  • Χρονικό διάστημα διατήρησης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων
  • Τα δεδομένα αποθήκευσης για όσο χρόνο ο ασθενής επισκέπτεται κάποιο από τα Νεφρολογικά μας κέντρα. Σύμφωνα με το Ν3418/2005 ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς τηρείται για 10 έτη. Κατόπιν τηρούνται τα δεδομένα επιπλέον 10 έτη για λόγους ασφαλείας και ενδεχόμενων ελέγχων  από κρατικούς φορείς.