ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Πολιτική Cookies

Η ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗgreen προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να ελαχιστοποιεί το Περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας (browser). Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην Ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Η www.nefroiatriki.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Nefroiatriki.gr.Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, GoogleΜπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.H www.nefroiatriki.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ. αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.Η www.nefroiatriki.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:Η www.nefroiatriki.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της.H www.nefroiatriki.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της www.nefroiatriki.gr , άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό της www.nefroiatriki.grΕιδικότερα, η ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗgreen δεσμεύεται για τα παρακάτω:

  • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή.Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.Να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.Να παρακολουθεί και να ελέγχει τις Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις που άπτονται των λειτουργικών της δραστηριοτήτων.Να βελτιώνει συνεχώς τις Περιβαλλοντικές επιδόσεις της και να φροντίζει για την πρόληψη της ρύπανσης του Περιβάλλοντος.Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους.Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της.Να κοινοποιεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την Περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.Να ανασκοπεί τις αναγνωρισμένες Περιβαλλοντικές Πλευρές και επιπτώσεις που προκύπτουν από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, τους στόχους και τα περιβαλλοντικά προγράμματα τουλάχιστον σε ετήσια βάση ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.
  • Η ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗgreen αναγνωρίζει ότι η προστασία του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προώθηση των αντίστοιχων θετικών.Οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική, ενδέχεται να υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις κατά την κρίση της Διοίκησης της ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗgreen.H www.nefroiatriki.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

    Ο Διευθύνων ΣύμβουλοςΠλέσσας – Φυτηλάς Ν.