ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2023 – Υγεία νεφρών για όλους

Προετοιμασία για το απροσδόκητο, υποστήριξη των ευάλωτων!

 

Η λειτουργία και οι συνθήκες διαβίωσης της κοινωνίας επηρεάζονται από καταστροφικά γεγονότα, είτε τοπικά (σεισμός, πλημμύρες, πόλεμος, ακραία καιρικά φαινόμενα) είτε παγκόσμια (πανδημία COVID-19) και εξ ορισμού καταλήγουν σε  ανθρώπινες και υλικές απώλειες, όπως και σε  οικονομικές και περιβαλλοντικές  επιπτώσεις.

Όσοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, με τους  νεφροπαθείς να αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 850 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτές τις διαταραχές, καθώς η δυνατότητα πρόσβασης σε  διαγνωστικές υπηρεσίες και θεραπεία  τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο/υπό αμφισβήτηση.

 Οι μη λοιμώδης νόσοι  (ΜΛΝ), οι οποίες περιλαμβάνουν καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, καρκίνο, υπέρταση, χρόνιες πνευμονοπάθειες και χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), είναι γνωστό ότι είναι οι κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αυτό το κομμάτι  της κοινωνίας είναι από τα πιο ευάλωτα λόγω των αυξημένων αναγκών για υπηρεσίες υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, η πανδημία του COVID-19 έχει δώσει ένα σαφές παράδειγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με ΜΛΝ.  Ο  ευάλωτος αυτός  πληθυσμός χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο είτε να μολυνθεί κατά την επίσκεψη σε υγειονομικές εγκαταστάσεις είτε να ακυρώσει προγραμματισμένες επισκέψεις/ιατρικές πράξεις. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να μην γίνεται σωστή παρακολούθηση των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια και να υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθούν τα περιστατικά που θα καταλήξουν σε Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου.

Τέλος, η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει μια ήδη ανεπαρκή παγκόσμια πολιτική   υγείας για τις ΜΛΝ. Οι ΜΛΝ πολύ συχνά θεωρούνται λανθασμένα ότι οφείλονται σε κακό τρόπο ζωής, ενώ διάτίθονται ανεπαρκείς πόροι που εστιάζουν στη διαχείριση και όχι στην πρόληψη, και μόνο μερικών από τις αναγνωρισμένες ΜΛΝ – καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνος, διαβήτης και χρόνια αναπνευστική νόσο. Ωστόσο, εκτιμάται ότι το 55% της παγκόσμιας επιβάρυνσης για ΜΛΝ αποδίδεται σε ασθένειες εκτός αυτής της ομάδας, όπως η νεφρική νόσος. Επιπλέον, η επιβάρυνση αυτών των τεσσάρων πιο ευνοημένων ΜΛΝ ενισχύεται με την παρουσία νεφρικής νόσου, που συχνά συνυπάρχει.

 

Καταλήγοντας, η προετοιμασία για αναπάντεχα γεγονότα είναι απίστευτα σημαντική για τους νεφροπαθείς.
  • Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές υγείας που δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και τη διαχείριση των ΜΛΝ, συμπεριλαμβανομένης της νεφρικής νόσου.
  • Οι πάροχοι υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχουν δίκαιη και σωστή πρόσβαση στη φροντίδα για χρόνιους ασθενείς σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.
  • Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν σχέδια ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης στη διαχείριση και τον εντοπισμό των ΜΛΝ και να ευνοήσουν την πρόληψη αυτών των καταστάσεων.
  • Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχοντας ένα κιτ που να περιλαμβάνει φαγητό, νερό, ιατρικές προμήθειες και ιατρικά αρχεία.

 

Πηγή: https://www.worldkidneyday.org/2023-campaign