+30 210 2853000

Αλμυρές Πίτες & Τάρτες

Οι συνταγές αφορούν διατροφικές οδηγίες για ενήλικες νεφροπαθείς ασθενείς σε αιμοκάθαρση