ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Φίλτρα Αιμοκάθαρσης

Προσφέρουμε μια σειρά από σύγχρονα φίλτρα αιμοκάθαρσης, ώστε να ανταποκριθούν στις ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων θεραπειών και τις ατομικές ανάγκες των ασθενών.

 

Φίλτρα της σειράς FX της εταιρείας FRESENIUS όπως και τα φίλτρα LFP (Low Flux) αλλά και HFP (Hi Flux) της εταιρείας SMARTFLUX είναι βασισμένα σε μεμβράνες βιοσυμβατές, ικανοποιούν ως τμήμα της συνταγής αιμοκάθαρσης την απαίτηση για το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Θεωρούνται οι «gold standard» μεμβράνες, βασισμένες στην πολυσουλφόνη (Helixone®)συνδυάζουν υψηλή απόδοση με άριστη βιοσυμβατότητα και μηδενικό κίνδυνο ενδοτοξιναιμίας.

Η κατασκευή των μεμβρανών αυτών περιλαμβάνει μία διαδικασία γνωστή ως «Nano Controlled Spinning (NCS™) Technology» η οποία εξασφαλίζει μια καθορισμένη δομή πόρων και ένα προφίλ διανομής του εσωτερικού στρώματος μεμβράνης σύμφωνα με την επιθυμητή εφαρμογή του κατασκευαστή.

 

Σημεία κλειδιά των φίλτρων που χρησιμοποιούμε είναι:

  • Απομάκρυνση μεσαίου και μικρού μοριακού βάρους ουραιμικών τοξινών σε συνδυασμό με τη μικρότερη δυνατή απώλεια αλβουμίνης.
  • Η καλύτερη δυνατή βιοσυμβατότητα.
  • Άριστη αιμοδυναμική συμπεριφορά.
  • Υψηλή απόδοση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
  • «in line» αποστείρωση με ατμό.