ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Είδη Θεραπείας

Αιμοκάθαρση – Μεταμόσχευση

 

Αιμοκάθαρση

Η αιμοκάθαρση (ΑΜΚ) με τεχνητό νεφρό γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού φίλτρου, μέσω του οποίου γίνεται ο καθαρισμός του αίματος από τα συσσωρευθέντα άχρηστα προιόντα του μεταβολισμού. Τα άχρηστα αυτά προιόντα και οι τοξίνες διηθούνται μέσω μίας ημιδιαπερατής μεμβράνης, από το αίμα προς το διάλυμα της ΑΜΚ, με το οποίο και απομακρύνονται.

Η ημιδιαπερατή μεμβράνη λειτουργεί ως φίλτρο με πολλά διάσπαρτα κενά ή πόρους. Τα διαλυμένα σωματίδια που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από την διάμετρο των πόρων δεν διέρχονται από την μεμβράνη και επομένως κατακρατούνται. Τα σωματίδια που έχουν μέγεθος αρκετά μικρό ώστε να διέρχονται από τους πόρους της μεμβράνης, διακινούνται με ρυθμό που είναι αντιστρόφως ανάλογος του μεγέθους τους: πολύ μικρά διέρχονται πιο γρήγορα από εκείνα που είναι κάπως μεγαλύτερα.

Το αίμα του ασθενούς διέρχεται από ένα διαμέρισμα που σχηματίζεται από την μεμβράνη. Το διάλυμα ΑΜΚ περιβάλλει αυτό το διαμέρισμα. Τα ερυθρά , τα λευκά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια και οι περισσότερες πρωτείνες του πλάσματος έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος και δεν διέρχονται από τους πόρους της μεμβράνης. Το νερό, τα μικρά σωματίδια, οι ηλεκτρολύτες , καθώς επίσης η ουρία (60d), η Cr (113d) και η γλυκόζη (184d) περνούν εύκολα.

Όπως αναφέρθηκε ο τεχνητός νεφρός έχει σχεδιασθεί ώστε να απομακρύνει τα άχρηστα προιόντα του μεταβολισμού από τον οργανισμό, να αποκαθιστά το ισοζύγιο του νερού και των ηλεκτρολυτών και να διορθώνει τις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας.

 

Μεταμόσχευση

Η μεταμόσχευση νεφρού είναι σήμερα όχι μόνον αποδεκτή αλλά και αναγκαία μέθοδος θεραπείας για ορισμένες κατηγορίες ασθενών, στους οποίους οφείλουμε να προσφέρουμε «υγεία» και να τους επανεντάξουμε στο κοινωνικό σύνολο ως ενεργά μέλη. Δεν φθάνει να γνωρίζουμε τι σημαίνει αποκατάσταση, όταν δεν μπορούμε να την προσφέρουμε και αυτό όχι γιατί δεν γνωρίζουμε τους τρόπους και τις πρακτικές ή υπάρχει ανεπάρκεια γνώσεων, αλλά γιατί δεν έχουμε ευαισθητοποιηθεί στο βαθμό εκείνο που επιβάλλει ένα τέτοιο μείζον πρόβλημα.

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη σε όλα τα κέντρα των μεταμοσχεύσεων ανά τον κόσμο η καλή συνεργασία των ιατρικών ειδικοτήτων (νεφρολόγοι, αιματολόγοι, καρδιολόγοι, λοιμωξιολόγοι, πνευμονολόγοι, παθολογοανατόμοι κ.ά.) και ο αναβαθμισμένος ρόλος άλλων υπηρεσιών (νοσηλευτική, κοινωνική, φαρμακευτική κ.ά.)

Έτσι, για παράδειγμα, με συνιστώσες όλες τις παραπάνω παραμέτρους, τα τελευταία 50 χρόνια το National Kidney Foundation (NKF) στις Η.Π.Α. παίζει ένα βασικό ρόλο στο μεγάλο θέμα της μεταμόσχευσης.

Η μεταμόσχευση νεφρού είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη πρακτική αντιμετώπισης του τελικού σταδίου της ΧΝΑ και θα πρέπει, με πολύ προσοχή, να προσεγγίσουμε κάθε περίπτωση ασθενούς ως υποψηφίου λήπτη.