‘’Η ζωή είναι
πολλά περισσότερα
πράγματα από μια πάθηση’’

Γνωρίζετε τα δικαιώματα των νεφροπαθών;

Νεφροϊατρική · Νεφρός

Η συνεχής αναβάθμιση και ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων, των υποδομών και των λειτουργιών αποσκοπεί στην παροχή ποιοτικότερης και αποτελεσματικότερης θεραπείας νεφρικής υποκατάστασης. Επιπρόσθετα αναπτύσσονται οι ιδανικές συνθήκες για την ενίσχυση του επιπέδου ευημερίας των ασθενών σε συνδυασμό με τη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ως συνεχιστές του οράματος της ιατρού Έλλης Φυτηλά- Πλέσσα - η οποία ίδρυσε την πρώτη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην Αττική, τη Νεφροϊατρική το 2002 - δεσμευόμαστε για την αέναη παροχή της υψηλότερης ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται επενδύοντας στη γνώση και στη συνεχή εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού, σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό αιχμής.

Η εξασφάλιση της ποιότητας προϋποθέτει θέσπιση υψηλών στόχων, διαρκή αξιολόγηση, βελτίωση και έλεγχο.

Image

Διατροφή στη
Νεφρική Ανεπάρκεια

Image

Ανακαλύψτε συνταγές ειδικά σχεδιασμένες για τη διατροφή των νεφροπαθών και βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.

Σχετικά με τη
Χρόνια Νεφρική Νόσο

Η επίπτωση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με βιοστατιστικές μελέτες υπολογίζεται ότι ένας στους δέκα πολίτες βρίσκεται σε εξωνεφρική κάθαρση ενώ ένας στους τρείς πολίτες βρίσκεται σε κάποιο από τα αρχικά στάδια της ΧΝΝ χωρίς να το γνωρίζει.
 
Image

Ξεφυλλίστε τα βιβλία
των συνεργατών μας

Τα βιβλία έχουν γραφτεί από συνεργάτες Νεφρολόγους και προσφέρουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα αναφορικά με τη Χρόνια Νεφρική Νόσο και την αιμοκάθαρση.
 

Blog  hlineh3

Βρείτε συμβουλές διατροφής για νεφροπαθείς, καθώς και όλα τα νέα των κέντρων μας!